Therapie-advies heeft een aantal voorwaarden.
Het is belangrijk dat u deze gelezen heeft, voordat u een afspraak met mij maakt!

• U heeft de regie
U wordt als een volwaardig en zelfstandig individu behandeld met een eigen mening en visie. U heeft niet alleen inspraak, maar kiest uiteindelijk zelf de therapie. U wordt geadviseerd en bijgestaan door de psychologe van Therapie-advies.

• Onafhankelijk
Veel instanties zijn op de één of andere manier gekoppeld aan de overheid of een grote organisatie. Therapie-advies is echter onafhankelijk. U kunt er zeker van zijn dat uw welzijn als enige prioriteit telt, zonder dat er andere belangen op de achtergrond meespelen.

• Deskundigheid
De adviezen van Therapie-advies worden door een psychologe gegeven. Zij is in 1998 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is deskundige op het gebied van welke therapieën er bestaan in Nederland, welke therapie het beste bij uw hulpvraag past en waar de praktijken gevestigd zijn. Verder is kan zij u adviseren bij problemen en vragen op psychosociaal gebied.

• Sfeer
De psychologe vindt het erg belangrijk dat u zich prettig voelt tijdens het gesprek en neemt de tijd om u op uw gemak te laten voelen.

• Vertrouwelijkheid
Alle gesprekken tussen u en de psychologe zijn en blijven vertrouwelijk. Zij handelt volgens de gedragsregels, die zijn vastgelegd in de beroepscode van het N.I.P. (Nederlands Instituut voor Psychologen).

• Vrijheid
Bij Therapie-advies kunt u deskundig advies krijgen over uiteenlopende onderwerpen, zonder instemming van uw huisarts. Niemand hoeft te weten dat u een deskundige om raad heeft gevraagd, als u dit niet wilt.

• Doeltreffendheid
De psycholoog van Therapie-advies zal proberen de gesprekken per cliënt voor hetzelfde probleem tot één gesprek te beperken. Maar als u en de psycholoog het nodig vinden kunt u terugkomen voor een vervolggesprek.

• Privacy
Om uw privacy te garanderen zal Therapie-advies zo weinig mogelijk persoonsgegevens bewaren.

• Aansprakelijkheid
Therapie-advies acht de cliënt volledig verantwoordelijk voor zijn eigen daden en acties.
De psycholoog sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de psycholoog verstrekte adviezen.

• Nazorg
Therapie-advies vindt het erg belangrijk dat al haar cliënten goede hulp hebben gevonden en draagt hier zorg voor. Na een aantal maanden zal Therapie-advies contact met u opnemen via de e-mail of per brief hoe het met u gaat en of u behoefte heeft aan een evaluatiegesprek.

• Avondgesprekken
Therapie-advies is een aantal avonden per week beschikbaar voor afspraken.

• Geen Wachttijden
Therapie-advies heeft geen wachttijden. Als u belt voor een afspraak kunt u snel terecht. Tussen de intake en het tweede gesprek zit meestal 10 werkdagen.

• Wijze van betalen
Om praktische redenen dienen alle gesprekken contant afgerekend te worden na afloop van een gesprek. U krijgt een kwitantie mee voor uw administratie of uw zorgverzekeraar.

• Annuleren
Een afspraak dient 24 uur voor de geplande afspraak te worden geannuleerd. Dit kan telefonisch of per e-mail gebeuren. Pas als u een bevestiging van ontvangst van deze annulering van Therapie-advies heeft, is deze annulering geldig.

Bij acute situaties zal deze termijn niet haalbaar zijn. Alleen dan is een telefonische annulering 8 uur voor de gemaakte afspraak afdoende. Als u nalaat zich af te melden of als u dit niet op tijd heeft gedaan, dan is Therapie-advies genoodzaakt de volledige consultkosten aan u door te berekenen.

• E-mail consult
Ook is er de mogelijkheid tot advies via e-mail.