Wat kan Therapie-advies voor u als psycholoog betekenen?

Therapie-advies kan een belangrijke verwijzer voor u worden. U krijgt nu de kans om u te onderscheiden van uw collega’s. Therapie-advies heeft zich in effectieve therapieën gespecialiseerd en houdt de nieuwste ontwikkelingen nauwkeurig bij.

Deze praktijk registreert zoveel mogelijk psychologen in Nederland, met als specialisatie de regio Nijmegen. Deze praktijk brengt de specialisaties en werkwijzen van psychologen in kaart, zodat de cliënt doelbewust een keuze kan maken voor een specifieke behandeling bij een bepaalde psycholoog. Dit kan voor u meer en goed gemotiveerde cliënten betekenen, die specifiek kiezen voor u als behandelaar.

Therapie-advies hecht grote waarde aan samenwerking met psychologen. De registratie kost u niets. Therapie-advies ontvangt geen bemiddelingsvergoeding. De cliënt betaalt haar voor de geleverde diensten. Dit is dus haar enige bron van inkomsten. Alleen zo kan zij haar onafhankelijkheid garanderen.

Als u per e-mail contact opneemt met Therapie-advies krijgt u een inschrijfformulier retour. Een kennismakingsgesprek is wenselijk, omdat dit de gelegenheid geeft elkaar een beetje te leren kennen. Na de inschrijving raadt Therapie-advies u aan om een aantal van uw folders op te sturen, zodat zij deze aan haar cliënten kan meegeven. Zo krijgt de cliënt een goede indruk van uw praktijk.

Tijdens het marktonderzoek van Therapie-advies kwam naar voren, dat een aantal mensen duidelijk voorkeuren heeft voor een bepaalde behandelaar of behandeling. Verder is er voor veel mensen nog steeds een drempel om een afspraak met een psycholoog te maken. Voor veel mensen is het onduidelijk wanneer je naar een psycholoog zou kunnen gaan en wat er in een psychologische praktijk gebeurt.

Veel mensen zijn ook onderverzekerd, omdat ze het risico van psychologische problemen onderschatten. Therapie-advies legt de procedures bij een psycholoog uit aan mensen. Zo probeert Therapie-advies vooroordelen van mensen te verminderen en de drempel te verlagen.

De samenwerking met Therapie-advies heeft nog een andere zijde. De meeste hulpverleners hebben zich gespecialiseerd in bepaalde klachten. In uw praktijk krijgt u soms te maken met mensen met psychosociale klachten, die gebaat zijn bij gespecialiseerde hulp, die u als hulpverlener niet kunt bieden.

Het zou mooi zijn als u deze cliënten adequaat door kon verwijzen naar specifieke hulpverlening elders. Het kan zijn dat u niet precies weet welke hulp deze cliënt precies nodig heeft of waar een bepaalde hulpverlener gevestigd is. Als hulpverlener heeft u waarschijnlijk niet de tijd om dit voor individuele cliënten uit te zoeken. Nu is er de mogelijkheid om deze mensen door te verwijzen naar Therapie-advies.

Deze praktijk kan mensen deskundig adviseren over 200 verschillende therapieën, die hun effectiviteit in de loop der jaren hebben bewezen. En naar therapeuten en hulpverleners, die aangesloten zijn bij een degelijke beroepsvereniging.

Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd. Therapie-advies zal mensen op uiterst professionele en integere wijze helpen. Zij zal op haar beurt cliënten, die het beste door u geholpen kunnen worden, doorverwijzen naar uw praktijk. Zo hebben beide partijen baat bij deze samenwerking.

Wacht niet langer en registreer u bij Therapie-advies.

Stuur een e-mail naar: info@therapie-advies.nl