Wat kan Therapie-advies voor u als organisatie betekenen?

Het aantal mensen met psychische en psychosociale problemen gaat dit jaar richting de vier miljoen. De helft van deze mensen ontvangt geen goede hulp. Dit kan een eigen keuze zijn, maar een groot gedeelte heeft wel degelijk behoefte aan hulp.

Verder blijkt dat binnen de huisartspraktijk, door de psycholoog en bij het algemeen maatschappelijk werk nauwelijks wordt doorverwezen naar specifieke organisaties of verenigingen. Er wordt voornamelijk doorverwezen naar eerstelijnspsychologen of naar hulpverleners in de tweedelijn van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Therapie-advies is van mening dat veel mensen geholpen kunnen worden door zich aan te sluiten bij een patiëntenvereniging, zelfhulpgroep, hulpverlenende instantie, stichting of organisatie, die gericht is op mensen met dezelfde klachten. Therapie-advies is ervan overtuigd, dat bij goede voorlichting, erkenning van de klachten, lotgenotencontact en gezamenlijke activiteiten mensen baat kunnen hebben, zodat voorkomen kan worden dat ze een beroep moeten doen op de overbelaste GGZ.

Er is echter een probleem. Uit marktonderzoek van Therapie-advies is gebleken dat het voor velen onduidelijk is, welke patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen, stichtingen en organisaties er zijn in Nederland. Welke diensten deze organisaties bieden en waar deze zich bevinden, is voor mensen nog onduidelijker. Therapie-advies adviseert mensen op een adequate manier en verwijst ze door naar de beste hulpmogelijkheid.

Therapie-advies wil de werkwijze en doelstellingen van alle organisaties m.b.t. psychosociale en psychische problematiek in heel Nederland in kaart brengen, zodat de cliënt doelbewust een keuze kan maken voor een specifieke organisatie. Deze praktijk kan een belangrijke verwijzer voor u worden. Therapie-advies wil proberen deze drempel te verlagen en cliënten zo volledig mogelijk te informeren over de hulpmogelijkheden.

Therapie-advies hecht grote waarde aan samenwerking met patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen, hulpverlenende instanties, stichtingen en organisaties. De registratie kost u niets. Therapie-advies ontvangt geen bemiddelingsvergoeding van organisaties. De cliënt betaalt haar voor de geleverde diensten. Dit is dus haar enige bron van inkomsten. Alleen zo kan zij haar onafhankelijkheid garanderen.

Als u per e-mail contact opneemt met Therapie-advies krijgt u een inschrijfformulier retour. Een kennismakingsgesprek is wenselijk, omdat dit de gelegenheid geeft elkaar een beetje te leren kennen. Na de inschrijving raadt Therapie-advies u aan om een aantal van uw folders op te sturen, zodat zij deze aan haar cliënten kan meegeven. Zo krijgt de cliënt een goede indruk van uw organisatie.

Als u in de database van Therapie-advies bent opgenomen, kunt u de beste hulpmogelijkheid voor bepaalde cliënten worden. Dit kan voor u meer en goed gemotiveerde leden en donateurs betekenen, die specifiek kiezen voor uw organisatie en aanpak.

De samenwerking met Therapie-advies heeft nog een andere zijde. In uw organisatie krijgt u soms te maken met mensen met psychosociale klachten, die gebaat zijn bij gespecialiseerde hulp, die u niet kunt bieden.

Het zou mooi zijn als u deze cliënten adequaat door kon verwijzen naar specifieke hulpverlening elders. Het kan zijn dat u niet precies weet welke hulp deze cliënt precies nodig heeft of waar een bepaalde hulpverlener gevestigd is. U heeft waarschijnlijk niet de tijd om dit voor individuele cliënten uit te zoeken.

Nu is er de mogelijkheid om deze mensen door te verwijzen naar Therapie-advies. Deze praktijk kan mensen deskundig adviseren over 200 verschillende therapieën, die hun effectiviteit in de loop der jaren hebben bewezen. En naar therapeuten en hulpverleners, die aangesloten zijn bij een degelijke beroepsvereniging.

Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd. Therapie-advies zal mensen op uiterst professionele en integere wijze helpen. Zij zal op haar beurt cliënten, die het beste geïnformeerd worden door uw organisatie, doorverwijzen naar uw organisatie. Zo hebben beide partijen baat bij deze samenwerking.

Wilt u meer informatie of een afspraak voor nadere kennismaking met Therapie-advies?

Stuur een e-mail naar: info@therapie-advies.nl