Wat kan Therapie-advies voor u als maatschappelijk werker betekenen?

In uw werk zal u dagelijks merken dat er een grote vraag is van cliënten naar specifieke hulpverlening voor psychosociale en psychische problematiek. Therapie-advies heeft zich gespecialiseerd in persoonlijke advisering op dit gebied en is een aanvulling op de huidige dienstverlening.

Therapie-advies heeft zich in effectieve therapieën gespecialiseerd en houdt de nieuwste ontwikkelingen nauwkeurig bij. Deze praktijk registreert zoveel mogelijk hulpverleners in Nederland, met als specialisatie de regio Nijmegen. Therapie-advies hecht grote waarde aan samenwerking met maatschappelijk werkers.

Deze praktijk zal cliënten op uiterst deskundige wijze verder helpen. Maatschappelijk werkers blijken het meest door te verwijzen naar de tweede lijn van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), maar het minst naar specifieke hulpverleners. Het kan zijn dat u niet precies weet waar een bepaalde hulpverlener gevestigd is of wat zij concreet voor uw cliënten kunnen doen.Als maatschappelijk werker heeft u waarschijnlijk niet de tijd om dit voor individuele cliënten uit te zoeken.

Nu is er dus de mogelijkheid om deze mensen door te verwijzen naar Therapie-advies. Deze praktijk kan mensen adviseren over 200 verschillende therapieën, die hun effectiviteit in de loop der jaren hebben bewezen.

De psycholoog van Therapie-advies verwijst alleen door naar therapeuten en hulpverleners, die aangesloten zijn bij een degelijke beroepsvereniging. Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd. Therapie-advies zal op haar beurt cliënten, die het beste door het algemeen maatschappelijk werk geholpen kunnen worden, doorverwijzen naar uw organisatie. Zo hebben beide partijen baat bij deze samenwerking.

Therapie-advies ontvangt geen bemiddelingsvergoeding van hulpverleners of organisaties. De cliënt betaalt haar voor de geleverde diensten. Dit is dus haar enige bron van inkomsten. Alleen zo kan zij haar onafhankelijkheid garanderen.

Wilt u meer informatie of een afspraak voor nadere kennismaking met Therapie-advies?

Stuur een e-mail naar: info@therapie-advies.nl