Wat kan Therapie-advies voor u als hulpverlener/ therapeut betekenen?

Therapie-advies kan een belangrijke verwijzer voor u worden door mensen van uw doelgroep attent te maken op uw praktijk. Zo kan u zich onderscheiden van uw collega’s. Dit kan voor u meer cliënten betekenen, die specifiek kiezen voor u als behandelaar.

Therapie-advies merkt dat er voor veel mensen nog steeds een drempel is om een afspraak met een therapeut te maken. Veel mensen hebben nog vooroordelen over therapieën buiten het reguliere circuit. Therapie-advies probeert deze vooroordelen te bestrijden door goed uit te leggen wat een bepaalde therapie inhoudt en welke resultaten men kan verwachten.

Therapie-advies heeft zich in effectieve therapieën gespecialiseerd en houdt de nieuwste ontwikkelingen nauwkeurig bij. Deze praktijk registreert zoveel mogelijk hulpverleners in Nederland, met als specialisatie de regio Nijmegen.

Therapie-advies hecht grote waarde aan samenwerking met deskundige therapeuten. De registratie kost u niets. Therapie-advies ontvangt geen bemiddelingsvergoeding van hulpverleners of organisaties. De cliënt betaalt haar voor de geleverde diensten. Dit is dus haar enige bron van inkomsten. Alleen zo kan zij haar onafhankelijkheid garanderen.

Als u per e-mail contact opneemt met Therapie-advies krijgt u een inschrijfformulier retour. Een kennismakingsgesprek is wenselijk, omdat dit de gelegenheid geeft elkaar een beetje te leren kennen. Na de inschrijving raadt Therapie-advies u aan om een aantal van uw folders op te sturen, zodat zij deze aan haar cliënten kan meegeven. Zo krijgt de cliënt een goede indruk van uw praktijk.

De samenwerking met Therapie-advies heeft nog een andere zijde. De meeste hulpverleners hebben zich gespecialiseerd in bepaalde klachten. In uw praktijk krijgt u soms te maken met mensen met psychosociale klachten, die gebaat zijn bij gespecialiseerde hulp, die u als hulpverlener niet kunt bieden.

Het zou mooi zijn als u deze cliënten adequaat door kon verwijzen naar specifieke hulpverlening elders. Het kan zijn dat u niet precies weet welke hulp deze cliënt precies nodig heeft of waar een bepaalde hulpverlener gevestigd is.

Als hulpverlener heeft u waarschijnlijk niet de tijd om dit voor individuele cliënten uit te zoeken. Nu is er de mogelijkheid om deze mensen door te verwijzen naar Therapie-advies. Deze praktijk kan mensen deskundig adviseren over 200 verschillende therapieën, die hun effectiviteit in de loop der jaren hebben bewezen. En naar therapeuten en hulpverleners, die aangesloten zijn bij een degelijke beroepsvereniging.

Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd. Therapie-advies zal mensen op uiterst professionele en integere wijze helpen. Zij zal op haar beurt cliënten, die het beste door u geholpen kunnen worden, doorverwijzen naar uw praktijk. Zo hebben beide partijen baat bij deze samenwerking.

Wacht niet langer en registreer u bij Therapie-advies.

Stuur een e-mail naar: info@therapie-advies.nl