Wat kan Therapie-advies voor u als huisarts betekenen?

Therapie-advies hecht grote waarde aan samenwerking met huisartsen. Als huisarts heeft u een poortwachterfunctie; alle klachten binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) van welke aard dan ook komen als eerste bij u terecht.

In uw praktijk krijgt u regelmatig te maken met mensen met psychische en psychosociale klachten. Een aantal van deze mensen is gebaat bij gespecialiseerde psychosociale hulp, die u als huisarts niet kunt bieden.

Het is uw taak om deze patiënten adequaat door te verwijzen naar specifieke hulpverlening elders. Het kan zijn dat u niet precies weet welke therapie het beste aansluit bij de behoefte van een patient. Of dat u niet weet waar een bepaalde hulpverlener gevestigd is of wat zij concreet voor uw patiënten kunnen doen.

Als huisarts heeft u waarschijnlijk niet de tijd om dit voor individuele patiënten uit te zoeken. Nu is er de mogelijkheid om deze mensen door te verwijzen naar Therapie-advies Therapie- Advies. Therapie-advies heeft zich in 200 effectieve therapieën gespecialiseerd en houdt de nieuwste ontwikkelingen nauwkeurig bij. Deze praktijk registreert zoveel mogelijk hulpverleners in Nederland, met als specialisatie de regio Nijmegen.

Huisartsen blijken het meest door te verwijzen naar eerstelijnspsychologen en algemeen maatschappelijk werk, maar het minst naar specifieke hulpverleners. Therapie-advies verwijst alleen door naar therapeuten en hulpverleners, die aangesloten zijn bij een degelijke beroepsvereniging. Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd.

U kunt dus patiënten die een bepaalde hulpverlener zoeken, doorverwijzen naar Therapie-advies. Therapie-advies zal deze mensen op uiterst deskundige en integere wijze helpen. Therapie-advies ontvangt geen bemiddelingsvergoeding. De cliënt betaalt haar voor de geleverde diensten. Dit is dus haar enige bron van inkomsten. Alleen zo kan zij haar onafhankelijkheid garanderen.

Wilt u meer informatie of een afspraak voor nadere kennismaking met Therapie-advies?

Stuur een e-mail naar: info@therapie-advies.nl