Samenwerking vindt Therapie-advies erg belangrijk. Om een advies zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de hulpmogelijkheden die mogelijke partijen aanbieden is samenwerking of kennismaking met elkaars werkwijze zeer gewenst. Therapie-advies onderhoudt contact met hulpverleners en instanties.

Klik hieronder voor uitgebreidere uitleg over specifieke vormen van samenwerking:

Hulpverlener/Therapeut
Psycholoog
AMW-er
Huisarts
Organisatie
Zorgverzekeraar

Wilt u meer informatie of een afspraak voor nadere kennismaking met Therapie-advies?

Neem dan contact op met Corine Strausz via: info@therapie-advies.nl