Therapie

Laat u niet afschrikken door het woord “therapie”. Therapie-advies ziet therapie als een breed begrip. Elke vorm van training, coaching, methode of behandeling, die een verandering te weeg kan brengen in iemands leven valt onder de noemer “therapie” bij deze praktijk.