Trauma

Jaarlijks krijgen duizenden mensen te maken met een schokkende gebeurtenis zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Een groot deel van de mensen die zoiets meemaken houdt daar betrekkelijk weinig aan over.

Een aantal mensen verwerkt een dergelijke ervaring echter minder succesvol. Zij blijven klachten houden, denken het gebeuren nooit meer te boven te zullen komen, voelen zich onbegrepen en weten niet waar ze met hun gevoelens naartoe moeten. Vaak hebben ze last van herinneringen aan het trauma, nachtmerries en gevoelens van angst en vervreemding.

Zodra het uw dagelijks leven gaat beïnvloeden of zelfs beheersen, is het tijd om er iets aan te doen. En er is veel mogelijk. Therapie-advies zoekt voor u de best passende hulp om op een doeltreffende manier van uw trauma af te komen.
Laat uw leven niet langer beheersen en zet de eerste stap: maak een afspraak

Meer informatie over trauma’s

Als je dagelijks leven beïnvloed wordt door het trauma is het is te vergelijken met een posttraumatische-stressstoornis. Deze klachten zijn vaak zo ernstig dat de persoon niet meer in staat is te werken en zich ziek meldt.
De posttraumatische stress-stoornis ontstaat doordat je iets meegemaakt hebt waarbij jezelf of mensen in je omgeving een zeer ingrijpende, vaak levensbedreigende gebeurtenis hebben doorstaan. Meestal een gebeurtenis waarvan dan gezegd wordt, dat die te moeilijk is om in één keer te kunnen verwerken. Deze situaties zijn voor de persoon traumatisch.
Als je zo’n gebeurtenis hebt meegemaakt kan het gebeuren dat het lijkt alsof je die gebeurtenis geheel of in delen weer opnieuw lijkt mee te maken, doordat je er zeer indringende herinneringen aan hebt die gepaard gaan met alle gevoelens die horen bij de oorspronkelijke gebeurtenis.

Voorbeelden van trauma’s zijn:

• oorlog, burgeroorlog en andere gewapende conflicten en concentratiekampsyndroom (W.O.II))
• gewelddadige aanvallen
• verkrachting
• emotioneel of lichamelijk misbruik in de vroege jeugd

Symptomenvan trauma’s:

•herbeleving
•(nachtmerries of flashbacks),
•vermijding van herinneringen of emotionele uitschakeling hiervan
•klinische depressie,
•ernstige prikkelbaarheid met slaapstoornissen
•extreme spanning als gevolg van bepaalde prikkels
•irritatie en hevige schrikreacties.

Het is ook mogelijk dat de persoon symptomen van andere psychische aandoeningen vertoont. Van posttraumatische stress-stoornis is sprake wanneer de symptomen langer dan een maand duren. Wanneer deze korter dan een maand duren, spreekt men van acute stressstoornis (ASS). Posttraumatische stress-stoornis is met behandeling te genezen of verbeteren. Soms kan dit ook spontaan gebeuren.

Laat uw leven niet langer beheersen en zet de eerste stap: maak een afspraak