Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming. In het normale spraakgebruik wordt de term ‘depressief’ vrij snel gebruikt voor een toestand waarin iemand zich een beetje depressief voelt. Men spreekt echter pas van klinische depressie wanneer aan een uitgebreid aantal criteria (zie hieronder) wordt voldaan. Niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming is dus een psychische aandoening.

Een depressie is vaak goed te verhelpen. Het grootste gedeelte van de behandelingen heeft al een zeer gunstig effect op uw situatie. De eerste stap die u moet zetten om tot behandeling over te gaan is kunnen praten en weer te gaan voelen. Praten over uw gevoelens, over hoe uw depressie is ontstaan, praten over wat u dwars zit of door uw gevoelens te uiten m.b.v. lichamelijke therapie.

Therapie-advies zoekt voor u de best passende hulp om op een doeltreffende manier van uw depressie af te komen. Doe wat aan uw depressie en zet de eerste stap: maak een afspraak

Meer informatie over depressie

Een depressie heeft de volgende kenmerken:

• Gedeprimeerde stemming gedurende het grootste deel van de dag.
• Duidelijke daling van belangstelling in aangename activiteiten.
• Veranderende eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies.
• Verstoord slaappatroon of slapeloosheid of meer slapen dan normaal.
• Veranderingen in activiteitenniveaus, rusteloosheid of zich beduidend langzamer bewegen dan normaal.
• Vrijwel alle dagen vermoeidheid of energieverlies.
• Gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid, en/of vrees.
• Verminderde capaciteit om zich te concentreren of besluiten te nemen.
• Het denken over dood of zelfmoord.
• De symptomen voldoen niet aan de criteria voor een gemengde episode.
• De symptomen veroorzaken lijden of belemmering in sociale, beroepsmatige of andere belangrijke omstandigheden.
• De symptomen zijn niet het gevolg van directe effecten van middelengebruik (bijvoorbeeld drugs of medicatie) of een lichamelijke aandoening (bijvoorbeeld hypothyreoïdie).
• De symptomen kunnen niet beter worden verklaard dan door rouw, de symptomen duren langer dan twee maanden of worden gekenmerkt door belemmering in het functioneren.

Behandeling depressie:

Maak een afspraak om met therapie-advies om uw depressie aan te pakken.