Bipolaire Stoornis

Therapie-advies heeft zich gespecialiseerd in de bipolaire stoornis. De bipolaire stoornis wordt ook wel manisch-depressieve stoornis genoemd. Dit is een stemmingstoornis, waarbij iemand wisselende stemmingen heeft.

Wat is een bipolaire stoornis?

Weken van euforie wordt afgewisseld door weken van zware neerslachtigheid, depressie. Deze worden episodes genoemd. Tussen de episodes heeft iemand een normale stemming.
De bipolaire stoornis is een chronische ziekte die niet kan worden genezen. Wel kunnen sommige symptomen met medicatie en het houden aan bepaalde leefregels verminderen of verdwijnen en kan een nieuwe episode worden voorkomen.
Het is heel moeilijk om een goede diagnose te krijgen, gemiddeld duurt dit 12 jaar.

Symptomen bipolaire stoornis

Tijdens een hypomane of manische fase is iemand erg uitgelaten, praat erg veel, is prikkelbaar en zoekt confrontaties op. Er is weinig behoefte aan slaap en er is vaak een grote bron van creativiteit aanwezig. De agenda staat vol met afspraken buitenshuis. Er wordt gemakkelijk geld uitgegeven. De eetlust neemt toe. Iemand heeft enorm veel energie, maar put zich stelselmatig uit.
Deze episode wordt vaak gevolgd door een periode van depressiviteit. Iemand heeft totaal geen energie meer, is erg somber, heeft last van schuldgevoelens, doemdenken en minderwaardigheidsgevoelens. Vaak zijn er slaapstoornissen (te veel of te weinig slapen, inslaapproblemen). De creativiteit is weg, de eetlust vaak ook en er is nergens meer interesse in. Afspraken worden afgezegd, er is geen behoefte aan sociale contacten. Deze periode wordt door de patiƫnt vaak als het moeilijkste van de ziekte ervaren.

Behandeling bipolaire stoornis

Er is veel aan te doen om episodes te voorkomen. Structuur, regelmaat, goed ingestelde medicatie, een behandeling bij een psychiater en spv-er (sociaal psychiatrisch verpleegkundige), in achtneming van bepaalde leefregels kunnen er voor zorgen dat iemand een goed leven kan leiden. Er zullen nog wel schommelingen in de stemming voorkomen, maar niet zo heftig en niet meer alles ontwrichtend.

Bipolaire stoornis en partner

Bij Therapie-advies kan je gesprekken volgen over de bipolaire stoornis. De focus ligt op kernkwaliteiten, vaardigheden, ingrijpende gebeurtenissen en op de toekomst. Er is aandacht voor goede voeding, voldoende beweging, regelmatige ontspanning en een goede medische behandeling. Je wordt attent gemaakt op het volgen van bepaalde leefregels. Je wordt je bewust van eventuele hoogsensiviteit. Je wordt attent gemaakt op denkfouten, zwart-wit denken en doemdenken. Er wordt ook aandacht besteed aan de relaties die jij onderhoudt, met name de partner, die hier ook ook ernstig onder lijdt. Jij hebt bestaansrecht en bent waardevol; jij gaat beseffen dat je een bijzonder mens bent met kwaliteiten en vaardigheden. Uiteindelijk ga jij deze ziekte niet meer als een beperking zien.

Ervaringsdeskundigheid

De psychologe van therapie-advies is naast psychologe ook ervaringsdeskundige. Zij weet wat het inhoudt om deze ziekte te hebben. En welke strijd je moet leveren om goed te blijven functioneren in deze maatschappij. Ze begrijpt echt hoe je je voelt en heeft de capaciteiten, de kennis en de middelen om jou en je partner weer op weg te helpen.