Angst en Fobie

Angst is een emotie, die bij het normale leven hoort. Angst houdt de mens alert en kondigt mogelijk onheil aan. In dat geval wordt angst ook wel vrees genoemd. Iedereen is regelmatig bezorgd, angstig of vreesachtig. Angst kan tot bezorgdheid, nervositeit en slapeloosheid leiden, maar ook tot ernstige paniekreacties.

Zodra het uw dagelijkse leven gaat beïnvloeden of zelfs beheersen, is het tijd om er iets aan te doen. Er is veel mogelijk. Therapie-advies zoekt voor u de best passende hulp om op een doeltreffende manier van uw angst of fobie af te komen. Echter niet iedere psycholoog of therapeut is hierin gespecialiseerd. Therapie-advies helpt u om de juiste behandeling voor uw angst te kiezen. Verlies geen onnodige tijd. Therapie-advies helpt u efficiënt naar een oplossing voor uw angst.
Laat angst uw leven niet langer beheersen en zet de eerste stap: maak een afspraak

Meer informatie over Angsten en Fobieën

Bij veel fobieën en angststoornissen ontstaan bij een persoon overdreven of onredelijke angsten en spanningen die een groot deel van het leven beheersen. Bij een specifieke fobie (vroeger ook wel enkelvoudige fobie genoemd) beperkt de angst zich echter tot specifieke situaties, objecten of zelfs mensen (bijvoorbeeld hoogten, onweer, spinnen).

Soorten angst:

Angst is onder te verdelen in verschillende soorten:

  1. Paniekstoornis (met of zonder agorafobie = pleinvrees): Het belangrijkste kenmerk van de stoornis is het regelmatig optreden van paniekaanvallen.
  2. Agorafobie: agora betekent markt en fobos betekent angst of vrees. In het Nederlands wordt ook wel de naam pleinvrees gebruikt wanneer men doelt op angst voor open ruimten.
  3. Acute stressstoornis: De stoornis kan optreden als iemand is blootgesteld aan een ernstige traumatische ervaring (shock).
  4. Gegeneraliseerde angststoornis:een psychische aandoening aandoening waarbij de patiënt lijdt aan langdurige buitensporige angstgevoelens en zorgen die moeilijk onder controle te krijgen zijn.
  5. Dwangstoornissen = Obsessieve-compulsieve stoornis: Een Dwangstoornis is een angststoornis, die gepaard gaat met allerhande gedrag wat telkens weer herhaald moet worden. In vaktermen wordt een dwangstoornis aangeduid als een obsessief compulsieve stoornis.
  6. Posttraumatische stressstoornis: De posttraumatische stress-stoornis ontstaat doordat iemand iets meegemaakt heeft waarbij hijzelf of mensen in zijn omgeving een zeer ingrijpende, vaak levensbedreigende gebeurtenis hebben doorstaan.
  7. specifieke fobieën: Bij veel fobieën en angststoornissen ontstaan bij een persoon overdreven of onredelijke angsten en spanningen die een groot deel van het leven beheersen.

Wat kan therapie-advies voor u betekenen?

Er zijn veel mogelijkheden om uw angst te verminderen. Soms komt de angst zelfs niet terug. Maak een afspraak om met therapie-advies uw angst of fobie aan te pakken.