Gesprekken over de bipolaire stoornis voor u en uw partner

Met de psycholoog van Therapie-advies kunt u een of meerdere gesprekken volgen over bipolariteit. De focus ligt op kernkwaliteiten, vaardigheden, ingrijpende gebeurtenissen en op de toekomst. Je wordt attent gemaakt op het volgen van bepaalde leefregels, zodat je terugval kan voorkomen.
Je wordt je bewust van denkfouten, zwart-wit denken en doemdenken. Er wordt ook aandacht besteed aan de relaties die jij onderhoudt, met name de partner, die hier ook ook ernstig onder lijdt. Er is speciale aandacht voor de partner en wordt gekeken wat haar of zijn behoeften zijn. Je wordt je bewust van eventuele hoogsensiviteit en je leert prikkels doseren. Er is aandacht voor goede voeding, voldoende beweging, regelmatige ontspanning en een goede medische behandeling. Jij hebt bestaansrecht en bent waardevol; jij gaat beseffen dat je een bijzonder mens bent met kwaliteiten en vaardigheden.

Ervaringsdeskundigheid

De psychologe van therapie-advies is naast psychologe ook ervaringsdeskundige. Zij weet wat het inhoudt om deze ziekte te hebben. En welke strijd je moet leveren om goed te blijven functioneren in deze maatschappij. Ze begrijpt echt hoe je je voelt. En hoe moeilijk het voor je partner is.